v.Telgter Spreng Tollers               

      Nova Scotia Duck Tolling Retrievers

 

  

Telgter Spreng 

  

Even  voorstellen

Nieuws

Onze honden

Fokken

Gezondheid

Pups

Foto's

Rasstandaard

Tollertips

Contact 

Gastenboek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste belangstellende voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever

(kortweg Toller)

 

Waarschijnlijk zijn jullie op deze pagina gekomen omdat jullie een Toller willen of

mogelijk, omdat jullie er al één of meerdere hebben.

Onderstaande vragen zouden jullie jezelf moeten stellen:

“Waarom willen we een Nova Scotia Duck Tolling Retriever?”

Niet omdat je er lekker mee kunt wandelen, hardlopen, spelen of leuk voor de kinderen, dat kun je

namelijk met iedere hond ondernemen en is niet specifiek iets wat de Toller de Toller maakt.

“Wat zoeken we in een hond?”

“Wat hebben we een hond te bieden?”

“Zijn we bereid om te gaan trainen in de discipline waar de hond zijn hart ligt? “

“Hoeveel tijd kunnen we per dag besteden aan de jonge hond?”

“Hoeveel tijd kunnen we besteden aan de volwassen hond?”

“Gaan we een bewuste keuze qua fokker en/of combinatie maken of gaan we voor die fokker die

toevallig snel een pup beschikbaar heeft?”

- Laat je nooit per mail of telefonisch op een wachtlijst zetten, ga altijd eerst persoonlijk

kennismaken bij de fokker thuis zodat u als potentiële pupkoper de honden leert kennen maar

ook zeker de fokker leert kennen.

-  Koop ook géén pup/hond voor de kinderen. De hond heeft ook zorg, aandacht en training nodig,

als voor de kinderen de lol eraf is. In principe moet het hele gezin achter de komst van een hond

staan en ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de ouders.

-  De belangstelling voor pups is groot, een wachttijd van enkele maanden is zeker niet ongewoon.

Bij iedere fokker is er een wachtlijst, het zou ook niet goed zijn als dat niet zo zou zijn omdat een

hond nooit een impulsaankoop mag zijn. Pups liggen niet op voorraad en worden ook niet op

bestelling geboren/geleverd.

Overigens wil het feit dat een fokker een pup beschikbaar heeft niet altijd zeggen dat het een

“foute” fokker is. Lees daarvoor de hieronder genoemde voorwaarden, of vraag één van de

rasverenigingen om informatie over de betreffende fokker.

-  Let er op dat de pups in huis opgroeien en je in de gelegenheid wordt gesteld om zo vaak

mogelijk langs te komen, om die eerste 8 weken van uw pup mee te maken. Kijk in welke

omgeving de pups gehuisvest zijn. Pups hebben een prikkelrijke omgeving nodig om zich goed te

kunnen ontwikkelen. Honden die te geïsoleerd opgroeien, hebben minder kans op te groeien tot

normale sociale honden.

-   Kijk of de omgeving waarin de pups leven schoon is en of de ontlasting van de pups stevig is. Kijk

of de oren en de ogen van de pups schoon zijn en of de pups niet in een hoekje weggedoken

zitten. Kijk ook naar de conditie van de moederhond en de eventueel aanwezige andere honden.

-   Realiseer je dat wanneer je naar een pup gaat kijken, de aanblik vertederend werkt en dat je heel

stevig in de schoenen moet staan om néé te kunnen zeggen.

-   Maak voor je naar de fokker toegaat een lijstje van dingen die je wilt vragen. Domme vragen

bestaan niet!!

-  Ga nooit over één nacht ijs, neem de tijd om jullie goed te oriënteren, voor te laten lichten bij een

fokker, om de ouderdieren te bekijken, te vragen naar de fokeisen van de rasvereniging(en) en

uiteraard ook te controleren of de combinatie voldoet aan alle eisen, en vraag .. vraag .. vraag

alles wat jullie willen vragen. Ga gerust bij nog één of twee fokkers langs, om te vergelijken, maar

wees daarover wel eerlijk tegenover de fokker

 

-  Vraag altijd om de papieren van de honden in te mogen zien en bij aankoop van een pup om de

kopieën van de gezondheidsuitslagen, ga nooit af op de vriendelijke blauwe ogen van de fokker

die zegt “dat het allemaal goed is”. Check of alles overeenkomt met de fokeisen die de

rasvereniging(en) stellen.

-  Als de fokker je een koopcontract wilt laten tekenen lees dit dan eerst zorgvuldig door en kijk of je

met dit contract kunt leven. Zo niet, teken dan ook niet.

-  Wees ook alert als iemand éénmalig een nestje heeft. Dit éénmalige nestje kan ook een verkapte

manier van een “broodfokker” zijn om zand in de ogen te strooien. Ook dan heb je geen garantie

dat de ouderdieren zijn onderzocht op de aandoeningen die in het ras voorkomen. Vraag om

kopieën van de uitslagen van de heupen (HD) en ogen (ECVO, PRA en CEA). Kan of wil de

fokker die niet laten zien? Dan bestaat de kans dat de ouderdieren niet zijn getest of dat de

uitslagen niet goed zijn. Bij zo'n fokker kan je beter geen pup kopen.

-  Niet één fokker kan garanderen dat de pup gezond blijft.

-  De rasvereniging(en) worden steeds vaker geconfronteerd met (raszuivere?) Nova Scotia Duck Tolling

Retrievers die helaas niet over een erkende stamboom beschikken. Een stamboom is een

afstammingsbewijs, meer niet maar geeft wel de garantie dat de ouders de ouders zijn. De

rasvereniging(en) bevorderen de registratie en het fokken van honden met stamboom, de

rashonden.

Vanaf 1 juni 2014 krijgen alle rashondenpups (in Nederland) een verplicht DNA-afstammingsbewijs.

Van alle rashondenpups en hun ouders wordt daarvoor DNA afgenomen. Het DNA wordt

ook bewaard voor gezondheidsonderzoeken. Dat is goed nieuws voor pupkopers en rashondenfokkers.

Zo is zeker dat de opgegeven ouders ook echt de ouders zijn, maar kan ook veel

gerichter gewerkt worden aan het verbeteren van de gezondheid van rashonden.

-  Let op het FCI logo op de stambomen. Het UCI logo lijkt in sommige gevallen bedrieglijk veel op

het FCI logo. Wees alert en vraag in geval van twijfel om raad bij de nationale Kennelclub of de

rasvereniging.

Er zijn ook fokkers die hun eigen stambomen maken, deze kunnen tegenwoordig bedrieglijk echt

lijken, maar zijn ook niet FCI-erkend. Vraag altijd inzage (kopieën) in de papieren/stambomen van

de ouders als je een pup wilt kopen, en laat de verkoper schriftelijk bevestigen wat voor

stamboom de pup krijgt.

Aangezien een stamboom in Nederland maar rond de € 107,- kost (en dat is inclusief DNA

afstammingscertificaat- 2014) is het niet reëel als een fokker honden voor honderden euro's

goedkoper verkoopt, omdat de koper een hond zonder stamboom wil hebben.

De oorzaak van een veel lagere pupprijs ligt over het algemeen aan het feit dat de ouderdieren

niet voldoen aan bepaalde voorwaarden op het gebied van gezondheid, welzijn (o.a. het aantal

nesten dat zij werpen), exterieur en bewezen werkkwaliteiten.

De rasvereniging beschikt over de gegevens van in Nederland geregistreerde Nova Scotia Duck

Tolling Retrievers. Bij twijfel kan je, in ieder geval betreffende de in Nederland gefokte pups, daar

terecht met uw vragen.

-  Koop ook nooit een pup via Marktplaats of andere verkoopsites. Lees hiervoor de informatie op

http://www.tollertales.nl/de-toller/kopen-op-marktplaats).

Een pup aanschaffen via Marktplaats is geen verstandige optie. Meestal gaat het hier om

broodfokkers, of nestjes waarvan de ouders niet de benodigde gezondheidscontroles hebben

gehad.

Informeer bij twijfel, bij één van de rasverenigingen of het om een betrouwbare fokker gaat. Met

de stijgende populariteit van het ras, is het aantal fokkers dat minder zorgvuldig te werk gaat

helaas ook toegenomen.